Šv. Onos atlaidai prasidėjo liepos 25 d. 19 val. vakarinėmis Šv. Mišiomis. Po Šv. Mišių vyko adoracija iki 23 val. Liepos 26 d. pagrindinė Šv. Onos atlaidų diena. Atlaidų svečias buvo  Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun., relig. m. mgr. Haroldas Šneideraitis. Dėkojame Jam už maldą ir nuostabius pamokslus. Vakarinėmis 19 val. Mišiomis užbaigėme Šv. Onos atlaidus. Šv. Mišias aukojo Anykščių parapijos klebonas Petras Baniulis, Karinių oro pajėgų kapelionato ka­pe­lio­nas plk. ltn. dr. Vir­gi­ni­jus Vei­len­tas ir Biržų parapijos naujasis klebonas mgr. Jonas Morkvėnas. Kun. Virginijus pasakė pamokslą.

Dėkojame visiems padėjusiems talkoje ruošiantis atlaidams! Dėkojame kunigams, patarnautojams, bažnyčios tarnams, puošėjoms, dalyvavusiems procesijoje, vargonininkui, choristams, šlovintojams, adoracijoje dalyvavusiems, maldininkams ir visiems parapijiečiams dalyvavusiems Šv. Onos atlaiduose!!!