Šiemet minimos šv. Jeronimo, Bažnyčios mokytojo, mirties 1600 metinės. Popiežius šios jubiliejinės sukakties proga paskelbė liturginę naujovę: Jis įrašė Trečiąjį eilinį sekmadienį į liturginį kalendorių kaip Dievo Žodžio sekmadienį. Pasak Pranciškaus, tokiu būdu bus galima „naujai išgyventi Prisikėlusio Viešpaties gestą, kuriuo jis ir mums atveria savo Žodžio lobyną, kad pasaulyje būtume to neišsemiamo turto skelbėjai“. Šiemet Dievo Žodžio sekmadienis minimas pirmąjį kartą. (Vatican News)

Sekmadienį, sausio 26 d. Dievo Žodžio sekmadienį šventėme Anykščių Šv. apašt. evang. Mato bažnyčioje. Po 11 val. Šv. Mišių parapijiečiai skaitė visą Evangeliją pagal Luką. Tuo metu vyko Švč. Sakramento adoracija. Dėkojame visiems dalyvavusiems ir skaičiusiems Evangeliją.