Būti vienam-tai būti vienišam, o būti kartu- tai padėti, pamatyti kito skausmą ir džiaugsmą, kartu tai išgyventi, augti per Dievą. 

Geriau būti kartu, visada ieškoti kito, traukti jį savo pavyzdžiu ir meile, kad bendruomenė plėstūsi ir nebūtume vieniši. 

Prašykime Viešpaties, kad taptume vienas kitam druska ir šviesa, leidžiančia patirti gyvenimo pilnatvę. Šviesa, kurią atiduodame ir išdalijame, kad, gyvendami vienas su kitu, atpažintume tarp mūsų gyvenantį Dievą.

Šeimų bendruomenė kviečia visus jaukiai bendrystei kiekvieno mėnesio antram sekmadienio rytui 11 val. Mišioms. 

Nuotraukos 02. 09 šeimų Mišių.

Živilė Rupšienė

dav
dav
dav