2019. 09. 22 Vyko tituliniai šv. apašt. evang. Mato atlaidai ir bažnyčiai sukako 110 metų. 11 val. Šv. Mišias aukojo svečias kun. Rimantas Kaunietis kilęs iš Anykščių rajono. Prieš šv. Mišias buvo procesija. Po šv. Mišių šventoriuje visi vaišinosi skania sriuba.

Dėkojame visiems, kurie padėjo ruoštis atlaidams ir dalyvavusiems atlaiduose!