2021 m. Rugsėjo 18 val. 18 val. Šv. Mišiomis prasidėjo Šv. apašt. evang. Mato atlaidai , po to vyko Švč. Sakramento adoracija. Rugsėjo 19 d. buvo pagrindinė atlaidų diena. Šv Mišios buvo 9, 11 ir 18 val. Prieš 11 val. Šv. Mišias vyko Eucharistinė procesija. Atlaidų svečias buvo Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos kleb. Dek. mgr. Jonas Morkvėnas. Jis sakė pamokslus ir aukojo Šv. Mišias. Giedojo Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos choras. Choro vadovė ir bažnyčios vargonininkė Viktorija Morkūnienė.

Labai dėkojame atlaidų svečiui kun. Jonui Morkvėnui, Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos chorui, Anykščių parapijos chorui, dalyvavusiems procesijoje, dalyvavusiems adoracijoje, patarnautojams, bažnyčios tarnams, aukotojams, floristei, dalyvavusiems talkoje, pagalbininkams, maldininkams ir visiems parapijiečiams dalyvavusiems Šv. Mato atlaiduose!!! Visiems Dievo palaimos ir Šv. Mato užtarimo!!!