Ankstyvą 2021. 09. 11 rytą Gyvojo rožinio bendruomenių nariai iš Viešintų, Svėdasų ir Anykščių, nenuilstančios Laimutės rūpesčiu suburti, leidomės į Šiluvoje vykstančius didžiuosius Dievo Motinos atlaidus. Nuvykę porą valandų prieš vidurdienio šv. Mišias, dar spėjome pasivaikščioti po Šiluvą, Apsireiškimo koplyčioje pasinerti į asmeninę maldą ir drauge su visais atvykusiais aikštėje sukalbėti bene gražiausią maldą – Švč. Mergelės Marijos Rožinį. Pagrindinis šv. Mišių celebrantas Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pasirinktas šiai dienai neatsitiktinai. Šią dieną prieš 600 metų Žemaitija popiežiaus Martyno V bule priimta į Motinos Bažnyčios glėbį. Po šv. Mišių užsukome į Šiluvos baziliką, kur pagarbinę mūsų Išganytoją Švč. Sakramente, sukalbėjome Gailestingumo vainikėlį. Namo grįžome vakarop dėkinga širdimi Viešpačiui už saulėtą dieną, kupiną maldos ir bendrystės, globojami Švč. Mergelės. Tegul jos globa ir užtarimas visada lydi mūsų parapijos ganytojus bei tikinčiuosius! Švč. Dievo Motina melski už mus!

Andrius Vitkūnas