Kas galvoja, kad pamokos apie tikėjimą yra nuobodžios, tai laikas peržvelgti savo mintis…   Mokiniai, kurie ruošiasi Pirmosios komunijos sakramentui, su katechete Daiva Buele, keliavo į biblioteką….ten ieškoti Dievo ir Jo sukurtų gražių dalykų. Pamokos, vykstančios kitose erdvėse, leidžia vaikams aiškiau ir stipriau suprasti, kad tikėjimas apima daug daugiau, nei mes pratę galvoti.Juk Jis yra visada šalia, čia ir dabar, ir visur aplinkui…    Per pamoką buvo nagrinėjama nuodėmės tema.Bibliotekos darbuotojos Ramunė ir Rimvydė parodė knygeles, kurias skaitant galima rasti nuodėmės pavyzdžių, kurie supa mus kasdien.    Taip prisilietėme ir prie tikėjimo, ir prie to, kad knygas skaityti sveika, nes Jis sukūrė jas Tau ir Man.    Mes nunešėme dovanų pirmąją advento Pranašų žvakutę, kad įžiebtų viltį į artėjantį džiaugsmą.    Ačiū L.ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai už šiltą priėmimą!

♥️
?

Katechetė Daiva B.