Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir
Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga

maldos intencijos LAPKRIČIO mėnesiui

 

Už laisvės gynėjus ir atidavusius gyvybę už Tėvynę, kad jų pasiaukojimas neštų taiką Lietuvai ir pasauliui.

Gailestingumo Motina, melski už mus.