Gegužės 13 d. vyko Anykščių dekanato kunigų susirinkimas. 11 val. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM vadovavo Šv. Mišioms.  Kartu meldėsi Anykščių dekanato kunigai: dekanas kan. Petras Baniulis, kan. teol. lic. Saulius Filiipavičius, kun. Raimundas Simonavičius, kun.  lic. Andrius Šukys, kun. mgr. Mindaugas Šakinis, kun. mgr. Audrius Vogulis, kun. Raimundas Zimka. Po Šv. Mišių parapijos namuose vyko vyskupo vedama konferencija. Vyskupas Linas aptarė Panevėžio vyskupijos įvairius klausimus, domėjosi parapijų situacija, pristatė ir aptarė ateities planus.  Anykščių dekanato kunigų susirinkimas baigėsi skaniais pietumis.

Nuotraukos R. Z. ir S. Š.