Štai prabėgo jau antrasis susitikimas, kviečiantis gilintis į Senąjį Testamentą. Kas antrą ketvirtadienį Parapijos namuose, Vilniaus g. 10, po šv. Mišių (apie 19 val.) kviečiame visus tikinčiuosius, kurie trokšta pažinti Šventojo Rašto gelmes, suprasti, kaip Dievas veda juo pasitikintį žmogų, išgirsti apie įvairias Biblijos interpretacijos galimybes, būti ir dalintis krikščioniškoje bendruomenėje. Ir klausti! Nes jei nesi tikras dėl Bažnyčios, Dievo, tikėjimo, bet jau kirba širdyje klausimas.. gilinkis, ir rasi atsakymus!

Susitikime buvo nagrinėjama Pradžios knygos 1 skyrius – pirmasis pasakojimas apie kūrimą (http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKE1999_Pr_1). Kodėl Dievas apie kūrimą papasakoja tiek mažai? Dievui nebūtų problemų papasakoti apie smulkiausius mokslinius procesus, bet ar tai mums teiktų tiek peno, ar mes tai suprastume? Ar tikėjimas prieštarauja mokslui? Ar Dievas sukūrė visas rūšis iš karto, ar jos vystėsi palaipsniui? Kodėl Dievo kūrimo šedevras yra žmogus? Kodėl Dievas septintąją Dieną ilsėjosi? Ar dėlto ir mums yra išganinga vieną dieną per savaitę tiesiog dėkoti Dievui, džiaugtis gyvenimu, ilsėtis ir pasakyti: „taip, tai ką padariau per 6 darbo dienas, padariau su meile, iš visos širdies, ir tai buvo gera“? Šiuos ir kitus klausimus kėlė ir į juos atsakyti bandė kunigas Mindaugas ir visi susirinkusieji.

Ateinantis susitikimas – gruodžio 21 d, Parapijos namuose, po šv. Mišių (apie 19 val.) bus nagrinėjamas 2 skyrius (http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKE1999_Pr_2). Jeigu yra galimybė, atsineškite užrašus, rašiklį ir Šventąjį Raštą!