Anykščių dekanato Šeimos centras 2020 metais laimėjo nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursą, kurį finansavo SADM.

Visus metus kiekvieną šeštadienį parapijos namuose  vyko pasirengimo santuokai kursai, kuriuos  lankė ne tik sužadėtiniai iš Anykščių krašto, bet ir iš Kauno, Vilniaus bei kitų miestų. Jie Santuokos sakramentui rengėsi pagal programą „Dviem yra geriau negu vienam“. Susitikimų metu buvo nagrinėjamos įvairios temos: „Kas mums svarbu?“, „Bendravimas ir bendrystė“, „Kartu per permainas“, „Atleisti ir švęsti“, „Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“, „Vaisingumo pažinimas“, „Gyvenimas iki gimimo“, „Dievas ir Bažnyčia“, „Santuokinė priesaika“.

Labiausiai džiugino, kad sutuoktinių poros įsijungė į įvairias parapijos katalikiškas programas, kuriose ne tik stiprino katalikiškas vertybes, bet ir augo poroje.

Viena iš tokių programų buvo parapijos šeimų  stovykla „Dviem yra geriau negu vienam“.

Anykščių dekanato šeimos vieną vasaros savaitę stovyklavo Karklėje.  Stovyklos-seminaro tema – „Įsiklausę į Dievo Žodį − tariame tikrus  Žodžius“. Šeimų bendrystę sustiprino ir įkvėpė seminaro lektorių įžvalgos bei porų pasidalinimai. Kol tėvai buvo seminare, vaikučiai turiningai laisvalaikį leido kartu su savanoriais. Kasdieniniuose seminaruose, edukaciniuose užsiėmimuose, įvairiose pramogose šeimos patyrė Dievo meilės, bendrystės ir tarnystės džiaugsmą. Viena didele šeima tapo kartu gamindami maistą, rengdami įdomius teminius vakarus, žiūrėdami filmus, kartu melsdamiesi… Viliamės, kad šeimos, dalyvavusios programoje, ir toliau bus gyvi tobulos santuokos liudininkai, o vaikams ilgai pasiliks širdyje laikas, praleistas su mama ir tėčiu tarp kitų šeimų.

Ačiū visiems, kurie buvote kartu, dovanojote savo laiką, talentus bei meilę… Ačiū už lėšas, kurias skyrė SADM.

Šeimos centro informacija