Dėkojame visiems aukotojams prisidėjusiems aukomis ir darbu prie monsinjoro Alberto Talačkos kapo ir paminklo atnaujinimo!!!