Brangūs Broliai ir Seserys, artėjant Motinos dienai ant lapelių esančių bažnyčioje prie zakristijos galite surašyti mamų, močiučių vardus, už kurias norite maldų nuo gegužės 2 d. 19 val. iki 10 d. Jūsų išvardinti vardai – tai Šv. Mišių intencijos. Šie lapeliai bus sudėti ant altoriaus ir per Šv. Mišias visas aštuonias dienas bus meldžiamasi Jūsų intencijomis. Voką su vardais įdėkite į aukų dėžutę.