Renginiai kraunami

« Visi renginiai

 • Šis renginys jau įvyko.

ADORACIJA. Švenčiausios Jėzaus Širdies penktadienis.

2021-07-02

Adoracija nuo 17 iki 19 val.

19 val. Šv. Mišios. 

Melsimės Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir atsilyginimo maldą. 

Viešpats Jėzus, norėdamas, kad plačiau pasklistų Jo Švenčiausiosios Širdies garbinimas, nuo 1673 m. keliskart apsireiškė vizitietei vienuolei šv. Margaritai Marijai Alakok ir perdavė jai daug pažadų visiems Jo Švč. Širdies garbintojams. 1863 m. šie pažadai buvo išdėstyti dvylikoje punktų, taip juos išvardina ir popiežius Benediktas XV Margaritos Marijos kanonizacijos bulėje 1920 05 13.

Dvylika Jėzaus pažadų Jo Švč. Širdies garbintojams

 1. Aš būsiu paguoda jų kentėjimuose.
 2. Suteiksiu jų luomui reikalingų malonių.
 3. Jų šeimose klestės santaika.
 4. Aš būsiu saugi jų priebėga gyvenant, bet ypač mirties valandą.
 5. Visiems jų užmojams teiksiu gausią palaimą.
 6. Nusidėjėliai ras mano širdyje neišsenkamą gailestingumo šaltinį.
 7. Atšalusioms sieloms įkvėpsiu uolumo.
 8. Uoliosios sielos darys didelę pažangą, siekdamos tobulumo.
 9. Tiems, kurie darbuojasi sielų išganymui, suteiksiu malonę sujaudinti net labiausiai užkietėjusias širdis.
 10. Aš laiminsiu visas vietas, kuriose bus pagarboje laikomas mano Širdies atvaizdas.
 11. Vardus tų, kurie šį pamaldumą platina, įrašysiu į savo Širdį ir niekada jų iš ten neišbrauksiu.
 12. DIDYSIS PAŽADASDėl savo Širdies begalinio gailestingumo, aš prižadu suteikti priešmirtinės atgailos malonę visiems tiems, kurie per devynis iš eilės einančius mėnesius kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį priims šventąją Komuniją. Jie nemirs nesusitaikę su Dievu, be šventų sakramentų. Paskutinę gyvenimo valandą mano Širdis jiems bus užtikrinta priebėga.Dvyliktąjį, „Didįjį pažadą“ Viešpats apreiškė šventajai 1688 metais. Jėzus žada, kad tie, kas atliks pirmuosius 9 penktadienius, prieš mirtį gaus nuoširdaus gailesčio už savo nuodėmes malonę, turės galimybę priimti šv. sakramentus: išpažintį, Paskutinį patepimą bei Viatiką (šv. Komuniją mirštančiajam) ir taip pasieks išganymą. Norint gauti šią didžiulę malonę, reikia:- „Devynis kartus iš eilės pirmąjį mėnesio penktadienį priimti šv. Komuniją“. Šv. Komunija turi būti priimama būtinai pirmaisiais penktadieniais, o ne kitomis dienomis. Tai reikia atlikti devynis kartus be pertraukos – dėl kokių nors priežasčių praleidus Komuniją, reikia pradėti skaičiuoti iš naujo.- Šv. Komuniją reikia priimti neturint sąžinėje neišpažintos mirtinos nuodėmės ir pamaldžiai. Jei suvokiame, kad mirtinai nusidėjome, reikia tuojau sužadinti tobulą gailestį, tačiau jo neužtenka norint priimti šv. Komuniją – būtina atlikti sakramentinę išpažintį kunigui. Jei sunkių nuodėmių nepadaryta, išpažintis nebūtina prieš kiekvieną pirmojo penktadienio šv. Komuniją.

Informacija

Data:
2021-07-02
Renginys kategorijos:
,

Vieta

Anykščių bažnyčia
Vilniaus g. 8
Anykščiai, LT-29145 Lietuva