Kategorija – Naujienos

Katechumenai

Katechumenai

Pirmąjį Gavėnios sekmadienį trys suaugę katechumenai, kurie ruošiasi priimti Krikšto sakramentą, lydimi globėjų vyko į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą. Juos pasitiko vyskupas Linas ir būrys kunigų, taip pat atvyko katechumenai iš kitų mūsų vyskupijos dekanatų. Iškilmingų Šv. Mišių metu, kurias koncelebravo Vyskupas,  besiruošiantieji krikštytis pasirašė į Vyskupijos knygą ir su džiaugsmu bei tvirtu pasiryžimu lauks Velyknakčio, kad galėtų priimti Krikštą. Iš Vyskupo gavę dovanų po Naująjį Testamentą įsipareigojo kas dieną jį skaityti.

Daiva Kuprionienė

STOVYKLA

STOVYKLA

Vasario mėnesį moksleivių atostogų metu Anykščių Šv. Mato parapijoje vyko vaikų ir jaunimo stovykla „Pažink save per tikėjimą“. Į stovyklą susirinko parapijos ketvirtokai, besiruošiantys Atgailos ir Pirmosios Komunijos sakramentams bei Jono Biliūno gimnazijos savanorės, talkinusios mokytojoms visos stovyklos metu. Puikiai kartu praleistas laikas suteikė daug džiugių emocijų, paskatino žaisti, bendrauti, diskutuoti, melstis. Sukūrėme stovyklos taisykles be žodelio „ne“, sužaidėme protmūšį apie mūsų parapiją. Dalyvavome žygyje, kurio metu kalbėjom rožinį. Prieš valgį giedojome giesmeles ir dalinomės atsineštais skanumynais. Vakare ėjome į šv. Mišias, buvome atidūs ir pasimokėme kaip reikia prie klausyklos atlikti išpažintį. Vakaras buvo pilnas įdomiausių žaidimų ir veiklų, kurias pravedė savanorės. Žiūrėjome filmą ir aišku, … bandėme miegoti… Kitos dienos rytas neprailgo, nes gera buvo jį leisti kartu. Atsisveikinome iki kitos stovyklos.

Daiva Kuprionienė

Susitikimas su kun. Algiu Vaickūnu

Susitikimas su kun. Algiu Vaickūnu

Vasario 19 d. mūsų parapijoje lankėsi kun. Algis Vaickūnas. Jis atlieka tarnystę Vilniaus Šv. Teresės parapijoje ir Dievo Gailestingumo Šventovėje. Dėkojame kun. Algiui Vaickūnui atvykusiam į Anykščių parapiją, pasidalinusiam prasmingomis mintimis apie Adoraciją ir aukojusiam Šv. Mišias!!!

Šv. Mišios šeimoms

Šv. Mišios šeimoms

Būti vienam-tai būti vienišam, o būti kartu- tai padėti, pamatyti kito skausmą ir džiaugsmą, kartu tai išgyventi, augti per Dievą. 

Geriau būti kartu, visada ieškoti kito, traukti jį savo pavyzdžiu ir meile, kad bendruomenė plėstūsi ir nebūtume vieniši. 

Prašykime Viešpaties, kad taptume vienas kitam druska ir šviesa, leidžiančia patirti gyvenimo pilnatvę. Šviesa, kurią atiduodame ir išdalijame, kad, gyvendami vienas su kitu, atpažintume tarp mūsų gyvenantį Dievą.

Šeimų bendruomenė kviečia visus jaukiai bendrystei kiekvieno mėnesio antram sekmadienio rytui 11 val. Mišioms. 

Nuotraukos 02. 09 šeimų Mišių.

Živilė Rupšienė

dav
dav
dav
Šv. Mišios šeimoms

Šv. Mišios šeimoms

Popiežius Pranciškus apaštališkajame laiške „Amoris Laetitia“ rašė: „Nė viena tobulai susiformavusi šeima nenukrenta iš dangaus; šeimoms reikia nuolat augti ir brandinti gebėjimą mylėti. …Nepraraskime drąsos dėl savo trūkumų ir nesustokime ieškoti tos meilės ir bendrystės pilnatvės, kurią Dievas mums suteikia.“

Kaip ir kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį, kviečiame į 11 val. Šv. Mišias susirinkti su savo šeimomis – vaikais, tėvais, seneliais, krikšto vaikais ir t.t. Semkimės Kristaus šviesos, kad būtume į Jį panašūs ir liudytume Jo meilę savo šeimose ir visur, kur esame!

Nuotraukos iš 2020 m. sausio mėnesio šv. Mišių su šeimomis.

Dievo Žodžio sekmadienis

Dievo Žodžio sekmadienis

Šiemet minimos šv. Jeronimo, Bažnyčios mokytojo, mirties 1600 metinės. Popiežius šios jubiliejinės sukakties proga paskelbė liturginę naujovę: Jis įrašė Trečiąjį eilinį sekmadienį į liturginį kalendorių kaip Dievo Žodžio sekmadienį. Pasak Pranciškaus, tokiu būdu bus galima „naujai išgyventi Prisikėlusio Viešpaties gestą, kuriuo jis ir mums atveria savo Žodžio lobyną, kad pasaulyje būtume to neišsemiamo turto skelbėjai“. Šiemet Dievo Žodžio sekmadienis minimas pirmąjį kartą. (Vatican News)

Sekmadienį, sausio 26 d. Dievo Žodžio sekmadienį šventėme Anykščių Šv. apašt. evang. Mato bažnyčioje. Po 11 val. Šv. Mišių parapijiečiai skaitė visą Evangeliją pagal Luką. Tuo metu vyko Švč. Sakramento adoracija. Dėkojame visiems dalyvavusiems ir skaičiusiems Evangeliją.

Anykščių parapijos bendruomenių susitikimas

Anykščių parapijos bendruomenių susitikimas

Šeštadienį, sausio 25 dieną, Anykščių parapijos namuose įvyko ilgai lauktas ir tyliai mintyse brandintas bendruomenių narių ir veikliųjų grupelių susirinkimas. Jame dalyvavęs klebonas kun. Petras Baniulis džiaugėsi bendruomenių susirinkimo iniciatyva, kuri, pasak jo, buvo įgyvendinta pirmą kartą Anykščiuose jo klebonavimo metu.

Susitikimo metu buvo pristatyti 2019 m. bendruomenėse nuveikti darbai, įvykę renginiai, susitikimai, iškelti tikslai atėjusiems metams bei pasidalinta ateities svajonėmis. Susirinkime dalyvavo Krikščioniško gyvenimo bendruomenės, Marijos legiono, Gyvojo rožinio nariai, Šeimos centro ir Išklausimo tarnystės savanoriai, „Salve cantus“ choristai, Šeimų bendruomenės, Anykščių socialinės gerovės centro ir Carito nariai. Apie 30 bendruomenių atstovų besibaigiant susitikimui džiaugėsi galimybe vieni kitus pažinti ir sužinoti, kokie yra grupelių džiaugsmai ir išbandymai. Tikiu, kad ne vienam iš mūsų širdy kilo noras „priglausti“ vieną Marijos rožinio paslaptį ar pasidalinti savo idėjomis ir rankų pagalba organizuojant Gavėnios rekolekcijas. Juk kartu galime dar daugiau, ir, kaip dalinosi susitikimo organizatorė Vaida, „būtų gaila neišnaudoti tos patirties ir entuziazmo, kurį, matau, turite“. Vikaras kun. Raimundas Zimka pabrėžė tokių susitikimų svarbą, nes bendruomenėms tai gali padėti labiau sinchronizuoti tarpusavy savo veiksmus ir įgyvendinti savo iniciatyvas, pasitelkus bendraminčių pagalbą.

Įvykęs susitikimas paliudijo parapijiečių užsidegimą nešti Kristaus gerąją naujieną į visus kampelius Anykščių krašte. Tad su dar didesniu entuziazmu dirbsime ir toliau, įgyvendinsime savo pristatytus tikslus, ir vėl visi susibėgsime kitais metais.

Iki kitų susitikimų ir ačiū jums, kad esate!

Justė ir Stanislav Lotyš

Šventoji Šeima

Šventoji Šeima

Šiandien Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas. Meldėmės už šeimas. Po 9 ir 11 val. Šv. Mišių vaišinomės koše ir arbata. Po 11 val. Šv. Mišių mus aplankė Kalėdų Senelis, kuris vaikams atnešė dovanų. Dėkojame visiems padėjusiems ir dalyvavusiems!!!

Nuotraukos Anykščių parapija

Nuotraukos Sigito Petravičiaus

Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!!!

Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!!!

Dėkojame visiems padėjusiems ruoštis, puoštis Šv. Kalėdoms ir visiems dalyvavusiems, patarnavusiems, giedojusiems Šv. Kalėdų Šv. Mišiose. Taip pat dėkojame už muzikinę programą vykusią prieš Šv. Mišias. Tegu kūdikėlis Jėzus kasdien gimsta mūsų širdyse.