Anykščių bažnyčioje

·         Šiokiadieniais: 8 ir 18 val. (nuo 05.01 iki 09.30 – 19 val.)

·         Šeštadieniais: 11 ir 18 val. (nuo 05.01 iki 09.30 – 19 val.)

·         Sekmadieniais: 9, 11 ir 18 val. (nuo 05.01 iki 09.30 – 19 val.)

Anykščių ligoninės koplyčioje:

kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį 14 val.

Atlaidai ir šventės

  • Šv. Mato (titulino) – rugsėjo 24 d.
  • Šv. Kazimiero – kovo 4 d. 
  • Šv. Onos (miesto šventė) – liepos 22-23 d. d.
  • Švč. M. Marijos  Nekaltojo Prasidėjimo – gruodžio 10 d.

Dabužių bažnyčioje

·         Sekmadieniais: 13 val.

·         kitu metu – tik susitarus su parapijos kunigais

Atlaidai

  • Kristaus Žengimo į dangų (titulo) – Šeštinių sekmadienis
  • Marijos Ėmimo į dangų (Žolinė) – rugpjūčio 15 d.
  • Šv. Luko – sekmadienis po spalio 18 d.