Klebonas, dekanas, kanauninkas, kun. Petras Baniulis

Gimęs 1958.07.21

Pašventintas kunigu 1985.04.14

Anykščiuose tarnauja nuo 2012.07.16

Vikaras kun. Mindaugas Šakinis

Gimęs 1981.01.10

Pašventintas kunigu 2007.07.14

Anykščiuose tarnauja nuo 2017.07.30

Diakonas Vilius Valionis

Gimęs 1964.07.27

Pašventintas diakonu 2017.07.09

Anykščiuose tarnauja nuo 2018.07.16