Klebonas, dekanas, kanauninkas, kun. Petras Baniulis

Gimęs 1958.07.21

Pašventintas kunigu 1985.04.14

Anykščiuose tarnauja nuo 2012.07.16