Klebonas, dekanas, kanauninkas, kun. Petras Baniulis

Gimęs 1958.07.21

Pašventintas kunigu 1985.04.14

Anykščiuose tarnauja nuo 2012.07.16

Vikaras kun. Mindaugas Šakinis

Gimęs 1981.01.10

Pašventintas kunigu 2007.07.04

Anykščiuose tarnauja nuo 2017.07.30