Kategorija – Bendruomenė

Gavėnia mūsų parapijoje

Gavėnia mūsų parapijoje

Gavėnios metu

 

PENKTADIENIAIS – prieš vakaro Šv. Mišias (17.30 val.) Bažnyčioje apmąstome Kryžiaus Kelio stotis.

SEKMADIENIAIS – po Sumos Šv. Mišių (9.00 val.) Bažnyčioje apmąstome Kryžiaus Kelio stotis.

Vakaro šv. Mišių metu giedame „Graudžiuosius verksmus“, kuriais apmąstome Jėzaus kančią. Po šv. Mišių eucharistinė procesija.

 

Kalendorius

Kovo 3 d. (Šeštadienis) – Šv. Kazimieras. Lietuvos ir Panevėžio vyskupijos globėjas (šventė atkelta iš sekmadienio).

Kovo 3-4 d. (Šeštadienis-sekmadienis)Šv. Kazimiero atlaidai mūsų parapijoje.

  • Šeštadienį 15.00 kun. A. Valkausko katechezė, šlovinimas, 17.00 šv. Mišios, o po jų užtarimo malda.
  • Sekmadienį šv. Mišios 9.00, 11.00 ir 18.00 valandomis.
  • Dabužiuose 13.00 val.
  • Miesto ligoninėje 14.00 val.

Kovo 11 d. (Sekmadienis) – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.

Kovo 18 d. (Sekmadienis) – Gavėnios rekolekcijos.

  • Šv. Mišios 9.00, 11.00 ir 18.00 valandomis.
  • Rekolekcijų vedėjas kun. V. Veilentas.

Kovo 19 d. (Pirmadienis) – Šv. Juozapas.

Kovo 25 d. (Sekmadienis) – Viešpaties Kančios – Verbų sekmadienis.

 

Palaimintos Gavėnios Visiems

Šv. Kazimiero šventė

Šv. Kazimiero šventė

Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį atsigręžėme į  Šv. Kazimiero gyvenimą. Juk šis šventasis – krikščioniškų vertybių puoselėtojas: tikėjimas, malda, rūpestis vargšais, ištikimybė, skaistumas, saikas – ypatingai svarbūs dalykai ir šiais išmaniaisiais laikais.

Tad kovo 2 dieną susitikome Anykščių rajono mokyklų renginyje, skirtame paminėti vienintelį Lietuvos šventąjį. Renginys vyko parapijos salėje. Būrin susibėgo visos mūsų miesto mokyklos ir prisijungė troškūniečiai. Komandos dalyvavo protmūšyje (ačiū trečiokams gimnazistams Vainiui ir Šarūnui už puikiai paruoštą pristatymą), kūrėme Šv. Kazimiero laišką Lietuvos 100-čiui. Po to draugiškai vaišinomės arbata, sultimis ir skanumynais.

Kovo 3 dieną vykome į Panevėžį kartu su vyskupijos jaunimu  paminėti šventąjį Kazimierą. Mus nudžiugino ypatingas italo Luko liudijimas, o po pietų teatro grupė „IMPRO 241“ vėl privertė verkti iš juoko… Puikų renginį užbaigėme šv. Mišiomis Panevėžio katedroje.

Tokį gražų Šv. Kazimiero paminėjimą jaunimas užbaigė kovo 4 dieną, po šventųjų mišių tikintiesiems padalindami atvirukus, kuriuos nupiešė per dailės, etikos ir tikybos pamokas.

Daiva

 

Užtvirtinta!

Užtvirtinta!

Jūs žemės druska. Jei druska išsidvoktų, kuo gi reikėtų ją pasūdyti? Ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. ( Mt 5,13-14)

Šį šeštadienį vasario 24 dieną  Anykščių dekanate vyko sutvirtinimo sakramentui besiruošiančių jaunuolių susitikimo diena ,,Užtvirtink“. Jau nuo ryto Panevėžio vyskupijos jaunimo centro savanoriai kartu su direktore Monika Žydeliūnaite sugužėjo į Anykščių parapijos namus. Čia gausiai susirinko jaunuoliai besiruošiantys sutvirtinimo sakramentui , Anykščių Šv. Mato parapijos kunigai ir katechetės. Netrukus prasidėjo išmanus proto mūšis, kurį organizavo ir kuriam vadovavo Monika. Vaikinams ir merginoms teko pasukti galvas ir pasitikrinti savo įgytas  žinias apie  Sutvirtinimo sakramentą. Nugalėtojai buvo apdovanoti saldžiaisiais prizais. Savanoris Justas gyvai paliudijo apie savo gyvenimo patirtį, pasidalino džiaugsmingais išgyvenimais. Vėliau 12 val. Šv. Mato evangelisto bažnyčioje vyko Šv. Mišios, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas. Po pietų susitikimo dienos dalyviai betarpiškai bendravo su Panevėžio vyskupu. Gyvai apie savo gyvenimą liudijo ir dalyvė Justė. Susitikimo pabaigoje visus dalyvius džiugino, judino, žadino improvizacijų trupės ,,IMPRO 241“ pasirodymas.

Susitikimo diena baigėsi kvietimu ir raginimu jaunuolių būti Jėzaus sekėjais: ,,Būk pasaulio šviesa, būk žemės druska“.

Asta

Dvasinių pratybų vaisiai

Dvasinių pratybų vaisiai

Vasario 21 d., 10 parapijiečių sėkmingai užbaigė 15 savaičių trukusias Ignaco Lajolos lengvąsias dvasines pratybas. Kiekvieną trečiadienį į parapijos namus susirinkę pratybų dalyviai dalinosi mintimis po kiekvieną savaitės dieną skaitomų šv. Rašto ištraukų. Pratybų esmė – apmąstyti šv. Rašto ištrauką, kuo giliau įsigyvenant į jos tikrąją reikšmę savo kasdieninėje patirtyje, savo gyvenimą grįsti Biblijos išmintimi, ugdytis poreikį nuolat skaityti šv. Raštą. Po pasidalinimo savo mintimis pratybų dalyviai atsiliepdavo į kitų išsakytus pastebėjimus, juos apibendrindami, o neretai interpretuodami savaip. Užsiėmimų pabaigoje visų išsakytas mintis galutinai apibendrindavo pratybų dvasinis palydėtojas vikaras kun. Mindaugas Šakinis. Idėja rengti tokias dvasines pratybas kilo mūsų parapijos Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės narėms – gyd. Ritai Laurinaitienei ir Ramutei Sargūnienei, – kurios šias pratybas yra jau kartą lankiusios Vilniuje. Kaip ir dera tikriems kursų absolventams, visiems dalyviams kunigas-vikaras įteikė pažymėjimus. Pratybas baigusieji džiaugėsi atradę bendraminčių, galėję giliau pažinti šv. Rašto ištraukų prasmę, o svarbiausia, praturtėję dvasiškai. Paskutinį susitikimą nutarta surengti Pasvalyje, kur pratybų dalyviai aplankys jau beveik pusmetį ten  besidarbuojantį buvusį mūsų parapijos vikarą kun. Nerijų Papirtį, ir pasidalins savo patyrimais iš pratybų.

 

Jaunimo ALFA savaitgalis

Jaunimo ALFA savaitgalis

Nuvilnijus, nuaidėjus, nuskambėjus Valstybės 100 – mečio akordams, gera kviesti vėl susiburti pirmokus gimnazistus.

Vasario 24 dieną, 9 val. 30 min., besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui esate laukiami Anykščių parapijos salėje. Susitiksime su Panevėžio vyskupijos jaunimo centro atstovais ir Vyskupu: mūsų laukia ne tik malda kartu su Vyskupu, bet ir daug staigmenų, netikėtumų, žaidimų…

O kad mokame atsakingai, susikaupę, linksmai, turiningai, draugiškai leisti laiką kartu – mums liudija žiemos ALFA grupės savaitgalio stovykla Kupiškio parapijos namuose. Žaidimai, bendra malda, filmas, pokalbiai, maistas, kūrybiškumas, susikaupimas, plepėjimai naktį, pasivaikščiojimas po miestelį ir čiuožykla ant ežero kartu su kunigu Mindaugu … tai potyriai, kurie nuspalvina pasaulį ir augina mus didesnius, tvirtesnius, tikresnius.

Ačiū pparapijos klebonui Petrui Baniuliui už finansinę pagalbą. Ačiū parapijos vikarui Mindaugui Šakiniui, kad ne tik mus stovykloje aplankė ir mokė, bet ir daug lauktuvių atvežė. Ačiū tikybos mokytojai Astai Striogienei,  savanoriams skautams ir ALFA grupės nariams už puikiai organizuotą laisvalaikio veiklą, pagalbą visur ir visada. AČIŪ.

Nuotraukose neįmanoma perteikti džiugesio ir tikrumo, kurį patyrėm stovykloje, bet juk taip smagu prisimint – 2018 m. sausio 19, 20, 21 d.d.

 

Bažnyčia jau šildoma!

Bažnyčia jau šildoma!

Anykščių Šv. Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčioje, siekiant išsaugoti jos unikalumą, užtikrinti tinkamas sąlygas maldininkams ir turistams bei sakraliniame kultūros paveldo objekte esančioms kultūros vertybėms, įvykdytas Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamas projektas – „Geoterminės energijos šaltinių įdiegimas Anykščių Šv. Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčioje“.

Projekto metu bažnyčioje įrengta aplinkai palanki technologija – geoterminio šildymo sistema, suteiks galimybę panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius bei ženkliai sumažinti oro taršą.

 

Kas yra Grabnyčių šventė?

Kas yra Grabnyčių šventė?

Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, [Juozapas ir Marija] nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui, ­ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: Porą purplelių arba du balandžiukus“. (Lk 2, 22-24)

 

Ką iš tiesų reiškia Grabnyčios?

 

Kristaus Paaukojimo šventė grąžina mus į tą laiką, kai vykdydami žydų įstatymą, praėjus keturiasdešimčiai dienų po Jėzaus gimimo, Juozapas ir Marija atnešė jį kaip savo pirmagimį sūnų paaukoti Dievui šventykloje. Dievas, tapęs žmogumi, paklūsta žmogiškiems įstatymams nuo pat savo gyvenimo žemėje pradžios.

 

Ši auka – kūdikio Jėzaus paaukojimas šventykloje – vėliau tobulai išsiskleidžia Viešpaties kančios, mirties ir Prisikėlimo slėpinyje, todėl praėjus keturiasdešimčiai dienų po Kalėdų – Jėzaus gimimo šventės – Bažnyčia švenčia Kristaus Paaukojimo slėpinį, kuriame nujaučiame ir Didžiojo Penktadienio skausmą, ir Velykų džiaugsmą.

 

Ši šventė taip pat pratęsia Kristaus Šviesos slėpinio kontempliaciją, kurią išgyvename per Kalėdas ir Viešpaties Apsireiškimo šventę (Tris Karalius). Šią dieną yra šventinamos žvakės, kurios krikščionims simbolizuoja Kristų, Jo pergalę prieš mirtį ir visas tamsiąsias jėgas.

 

Minėdami Kristaus Paaukojimą šventykloje, mes švenčiame ir Dievui pašvęsto gyvenimo slėpinį – pasišventimą Kristaus, Mergelės Marijos ir kiekvieno, savo gyvenimą paaukojusio Jėzui, kad ateitų Dievo Karalystė.

 

Nuo 1997 m. per Grabnyčias yra švenčiama ir Dievui Pašvęsto Gyvenimo diena. Tokiu būdu Bažnyčia dėkoja Dievui už pašvęsto gyvenimo dovaną, pripažįsta jo vertę ir svarbą visos Dievo tautos akivaizdoje ir suteikia progą patiems pašvęstiesiems, t.y. vienuolijų ir kitų pašvęstojo gyvenimo institutų nariams, drauge dėkoti Dievui už nuostabius darbus, kuriuos Jis nuveikė kiekvieno gyvenime bei dar kartą atnaujinti savąjį „taip“.

 

Šv. Šeimos sekmadienis

Šv. Šeimos sekmadienis

Šv. Šeimos sekmadienis tapo gražiu besibaigiančių 2017 metų palydėjimu. Šv. Mišiose pavedę Dievui savo šeimas, dėkodami už visas gautas malones, prašydami santarvės bei vienybės tarp šeimos narių, visi pasijutome vienos didelės šeimos – Bažnyčios – nariais. Šventę vainikavo agapė šventoriuje. Visi galėjo paskanauti šilta koše ir karšta arbata. Po 11 val. šv. Mišių mažuosius aplankė Kalėdų Senelis su gausiu dovanų maišu. Vaikai deklamavo gražiausius eilėraščius, džiaugėsi, dovanojo visiems šalia buvusiems savo nuoširdžias šypsenas.

Nuoširdžiai dėkojam klebonui Petrui, savanoriams, kurie sušildė šventės dalyvius maistu ir arbata, visiems parapijiečiams.

 

Tikra šventė

Tikra šventė

Tikroji šventė

Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: ,,Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė“ (Lk 2,15)

Prasidėjus  Adventui Anykščių Šv. Mato bažnyčioje visi vaikai ir suaugusieji buvo kviečiami pasidalinti saldumynais ir žaislais su tais vaikais,  kurie turi mažiau. Visą advento laikotarpį aukotojai nešė dovanas ir dėjo į tam skirtą dėžę, kuri stovėjo bažnyčioje netoli altoriaus. Tikintieji gausiai dalijosi saldumynais, vaikiškomis knygomis, žaislais.  Dovanų užteko visiems keturiasdešimt devyniems vaikams, kuriems išsipildė kalėdinio stebuklo laukimas. Šv. Kalėdos  atnešė ne tik džiaugsmą, bet ir  pilnus dovanų krepšelius. Po šv. Kalėdų savanoriai kunigas Mindaugas, Gytis, Virginija, Vaida, Sigitas, Asta aplankė dvidešimt vieną šeimą.  Jie pasveikino vaikus su šventėmis ir įteikė kiekvienam vaikui paruoštas dovanėles. Aplankytų vaikų amžius buvo labai skirtingas. Pats jauniausiasis mažylis turėjo vos puse metukų, o vyriausiajam  jaunuoliui buvo 16 metų.

Šeimos džiugiai pasitiko savanorius ir nuoširdžiai dėkojo visiems žmonėms, kurie dosniai pasidalijo gerumu ir savo gėrybėmis. Manome, kad mūsų tikinčiųjų gerumas nesibaigė su šventėmis. Tikimės, kad jis tęsis visus metus ir neliksime abejingi svetimam skausmui ir skurdui.

 

 

Kalėdinis koncertas

Kalėdinis koncertas

Kūčių vakarą mūsų bažnyčioje nuoširdžiais žodžiais ir jaukiom giesmėm susirinkusius tikinčiuosius pasveikino Jono Biliūno gimnazijos I – IV klasių gimnazistai. Girdėjome skaitinius pagal Bruno Ferrero „Pasaka ne pasaka ir „Šeima“, kuriuos įtaigiai skaitė gimnazistai Kristupas ir Ieva. Viktorija pasidalino pačia nuoširdžiausia Šv. Faustinos malda apie gerumą, nuoširdumą, tikėjimą, paprastumą ir gailestingumą. Merginos Laura ir Gabrielė sugiedojo Leonardo Koheno „Aleliuja“ bei giesmę apie Dievą didingą. Gimnazijos muzikos mokytojos Eglės Vaiciekiūtytės suburtas jaunimo choras susirinkusiems parapijiečiams skyrė Franco Gruberio „Tylią naktį“ bei Indros Mažuikaitės „Kalėdų stebuklą“.

Kartu grojo varinių pučiamųjų kvintetas, vadovaujamas Kęstučio Grigaliūno.

 

Nuotraukos Daivos Kuprionienės