Pamaldos

Anykščių bažnyčioje:

 • Šiokiadieniais: 8 ir 19 val.
 • Šeštadieniais: 11 ir 19 val.
 • Sekmadieniais: 9, 11 ir 19 val.

Anykščių ligoninės koplyčioje:

 • kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį 14 val.

Dabužių bažnyčioje:

 • Sekmadieniais: 13 val.
 • kitu metu - tik susitarus su parapijos kunigais


Atlaidai ir šventės

Anykščių bažnyčioje:

 • Šv. Mato (titulino) - rugsėjo 24 d.
 • Šv. Kazimiero – kovo 5 d. 
 • Šv. Onos (miesto šventė) – liepos 22-23 d. d.
 • Švč. M. Marijos  Nekaltojo Prasidėjimo – gruodžio 10 d.

Dabužių bažnyčioje:

 • Kristaus Žengimo į dangų (titulo) - Šeštinių sekmadienis
 • M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinė) – rugpjūčio 15 d.
 • Šv. Luko – sekmadienis po spalio 18 d.