Organizacijos

Kad bendruomenė gyvuotų, reikia aiškios parapijos vizijos bei veiklos. Tad Anykščių Šv. Apašt. Evang. Mato parapija didžiuojasi turėdama ne vieną chorą, tačiau ypatingai - "Salve cantus". Tai - choras, su gražia savo istorija ir pasiekimais.

Parapija teikia pagalbą stokojantiems bei gyvenimiškus sunkumus išgyvenantiems žmonėms. Anykščių Caritas vykdo įvairias akcijas, renka aukas, daiktus su tikslu, paremti bėdoje esantį asmenį.

Anykščių parapija dirba su besiruošiančiomis Santuokos sakramentui poromis. Šeimos centras, kurio branduolys - savanoriai medikai, mokytojai, kunigas - pasiryžę pagelbėti pašaukime į šeimą.