Parapijos veikla

Bažnyčia - tai bendruomenė, kurią vienija bendras krikščioniškas tikėjimas bei artimo meilės darbai. Tarpusavio meilei palaikyti nepakanka tik žinoti, kad šalia manęs yra tikėjimo bendrakeleivis.

Kad bendruomenė būtų gyva, reikia melstis, rūpintis vienas kitu, ypač tais, kurie silpni, pažeidžiami, gyvenimo sunkumų, senatvės bei beribio skurdo prislėgti.

Žemiau rasite informaciją apie mūsų parapijos organizacijas bei tarnystes. Kviečiame į jas ir įsijungti.