Atgaila (Sutaikinimo sakramentas)

Tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino Jėzus sakė: Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, o nusidėjėlių (Lk 5, 32). 

Atgailos (atsivertimo, susitaikinimo, išpažinties) sakramentas yra Dievo šventumo ir Jo gailestingumo nusidėjėliui žmogui "išpažinimas".


Informacija paimta iš moletuparapija.lt puslapio