Šventorius

Erdvus Anykščių bažnyčios šventorius aptvertas XX a. pradžioje pagal Kauno gubernijos architekto Aleksiejaus Skrynikovo projektą pastatyta neogotikine tvora su vartais ir Kryžiaus kelio stočių koplytėlėmis.

Anykščiai didžiuojasi turintys vienas vertingiausių ir įspūdingiausių XX a. II p. Lietuvoje sukurtų Kryžiaus kelio stočių. Monsinjoro A. Talačkos užsakymu 1981–1988 m. šventoriaus koplytėlėms jas sukūrė savamokslis skulptorius Rimas Idzelis (g. 1950). Dailininkui nebuvo duota jokių nurodymų nei dėl temų traktuotės, nei dėl kompozicijų, menininkas rėmėsi tik Šventojo Rašto siužetu ir savo vaizduote. R. Idzelio Kryžiaus kelio stotys sulaukė pačių palankiausių tiek dailės žinovų, tiek parapijiečių vertinimų, buvo publikuotos pirmajame „Katalikų pasaulio“ numeryje 1989 m. kaip išskirtinis ir savitas bažnytinio meno reiškinys. Jos tapo vienu iš traukos taškų, į Anykščių bažnyčios šventorių priverčiančiu užsukti dažną miesto svečią.

Skaitykite toliau...


1, 2 ir 3 nuotraukos Sauliaus Danilevičiaus ir Henriko Sakalausko


1. Kunigo Alfonso Gražio (1923–1992)  kapas. Skulptūra „Jėzus Nazarietis“. Skulpt. Vladas Vildžiūnas. 1992 m.


2. Kunigo Jono Uoginto (1911–1988) kapas. Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios skulptūra. Skulpt. Romanas Kazlauskas. 1990 m.


3. „Šventoji Šeima“ – paminklas žymiųjų anykštėnų tėvams atminti. Skulpt. Antanas Kmieliauskas. 1986 m.


4. Kan. Jurgio Žitkevičiaus (1892­­–1978) kapas. Paminklo autoriussavamokslis skulptorius Algis Ladiga.


5. Skulptūra „Šv. Matas“, skirta bažnyčios 100-mečiui. Skulpt. Jonas Tvardauskas. 2009 m.

X. Viešpačiui Jėzui nuplėšia drabužius

XI. Viešpatį Jėzų kala ant kryžiaus

XII. Viešpats Jėzus miršta ant kryžiaus


Rimas Idzelis. Kryžiaus kelio stotys Anykščių bažnyčios šventoriuje. 1981−1988. Medis, polichromija.

I. Viešpats Jėzus nuteisiamas mirti

II. Viešpats Jėzus paima nešti kryžių

III. Viešpats Jėzus parpuola po kryžiumi

Skaitykite toliau...