Meno ir kultūros paveldo objektai Anykščių bažnyčioje1 Neobaroko stiliaus klausyklos.

Skaityti toliau...


2 Paveikslas „Šv. Kazimieras“.

Skaityti toliau...


3 Konstantino Sirvydo biustas. Skulptorius Jonas Meškelevičius (1950–2005). 1988 m.

Skaityti toliau...


4 Klemenso Kairio memorialinė lenta. Portretinio bareljefo autorius skulptorius Leonas Žuklys (g. 1923 m.), memorialinės lentos – tautodailininkas Liudas Tarabilda (1916– 2004). 1982 m.

Skaityti toliau...


5 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo altorius. 1909 m.

Skaityti toliau...


6 Mozaika „Aušros vartų Švč. Mergelė Marija“. Autorius Juozas Šiaučiulis (1915–1998). 1963–1964 m.

Skaityti toliau...


7 Didysis altorius. Projekto autorius Vladas Čižauskas (1888–1970). 1932 m.

Skaityti toliau...


8-9  Paveikslai „Šv. Marija Goreti“ ir „Šv. Pijus X“. Dailininkė Teodora Kriaučiūnaitė (1910–1974). XX a. 8 dešimtm. Kabo ant šoninių presbiterijos sienų.

Skaityti toliau...

Kankinė Šv. Marija Goreti

Popiežius Šv. Pijus X


10 Krikštykla. XX a. pr. Paveikslo autorius Vaidotas Žukas (g. 1956). 1988–1989 m.

Skaityti toliau...


11 Senieji vargonai. Vargonų meistras Otto Kratovkvilas. 1934 m.

Skaityti toliau...


12 Vargonai. 1925 m., perstatyti 1963 m., Anykščių bažnyčioje sumontuoti 1999 m.

Skaityti toliau...


13  Sakykla. 1909 m.

Skaityti toliau...


14 Centrinės navos ir presbiterijos vitražai. Dailininkė Marija Anortė Mackelaitė (g. 1930), meistras Zigmas Laurinaitis. 1972–1986 m.

Skaityti toliau...


15 Šventosios Dvasios altorius. 1909 m.

Skaityti toliau...


16 Antano Baranausko biustas. Skulptorius Henrikas Rudzinskas (1909–1996). 1957 m. 

Skaityti toliau...


17 Paveikslas „Palaimintasis Jurgis Matulaitis“. Dailininkas Vaidotas Žukas (g. 1956). 1987 m.

Skaityti toliau...


18 Vitražas „Šv. evangelistas Matas“. Dailininkė Marija Anortė Mackelaitė (g.1930), meistras Zigmas Laurinaitis. 1972 m.

Skaityti toliau...


19 Koplytėlė su kryžių nešančio Jėzaus skulptūra. Tautodailininkas Liudas Tarabilda (1916–2004). XX a. 9 dešimt. Jėzaus skulptūrą perdažė Rimas Idzelis (dažyta originalia šio menininko pamėgta technika, dažus medžiagos skiaute įtrinant į medį). Koplytėlė kabo bažnyčios prieangyje.


20 Angelo skulptūra. Skulptorius Rimas Idzelis
(g. 1950). 1980 m.

Skaityti toliau...
Šaltinis: Anykščių Šv. Mato bažnyčia. Vadovas. 2009 m.

Nuotraukos: iš A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fondų (S. Danilevičiaus ir H. Sakalausko, R. Bražėnaitės, S. Račkaitytės)