Leidiniai

Leidiniai, kuriuose atspindima Anykščių Šv. Mato bažnyčios istorija, meno ir kultūros paveldo vertybės, taip pat iškiliausio iš Anykščių kilusio kunigo – vyskupo ir poeto Antano Baranausko.


Leidiniai apie Anykščių Šv. Mato bažnyčią

ANYKŠČIŲ MENAS. Dailė ir architektūra. 2016 m.

Informacija apie leidinį


SAKRALINIO MENO PUOSELĖTOJAS MONSINJORAS ALBERTAS TALAČKA. 2011 m.

Informacija apie leidinį


MARIJA ANORTĖ MACKELAITĖ: leidinys apie dailininkę vitražistę. 2010 m.

Informacija apie leidinį


ANYKŠČIŲ ŠV. MATO BAŽNYČIA: vadovas. 2009 m.

Informacija apie leidinį


ANYKŠČIŲ ŠV. MATO BAŽNYČIA: atvirukai. 2009 m.

Informacija apie leidinį

Antano Baranausko kūryba ir leidiniai apie
A. Baranauską
Inga Liepaitė, Antanas Verbickas. ANTANO BARANAUSKO ASMENINĖ BIBLIOTEKA. 2016 m.

Informacija apie leidinį


Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. IR NERAMU TAPO: biografinė apysaka. 2015 m.

Informacija apie leidinį


Antanas Baranauskas. ANYKŠČIŲ ŠILELIS: poema. 2015 m.

Informacija apie leidinį


VIS KITOKI BALSELIAI... A. Baranauskas : Įvairiakalbis „Anykščių šilelis“. 2013 m.

Informacija apie leidinį


POETINIAI DIALOGAI: Antanas Baranauskas, Klemensas Kairys, Karolina Praniauskaitė. 2013 m.

Informacija apie leidinį


Antanas Baranauskas. KELIONĖ PETABURKAN: poema. 2010 m.

Informacija apie leidinį


Antanas Baranauskas. ANYKŠČIŲ ŠILELIS: poema. 2009 m.

Informacija apie leidinį


CD Antanas Baranauskas. GIESMĖS. 2006 m.

Informacija