Mėnuo: sausio 2018

Maldos intencijos

Maldos intencijos

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir
Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga

maldos intencijos SAUSIO mėnesiui

 

Už krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo. Taikos Karaliene, melski už mus.

Šv. Šeimos sekmadienis

Šv. Šeimos sekmadienis

Šv. Šeimos sekmadienis tapo gražiu besibaigiančių 2017 metų palydėjimu. Šv. Mišiose pavedę Dievui savo šeimas, dėkodami už visas gautas malones, prašydami santarvės bei vienybės tarp šeimos narių, visi pasijutome vienos didelės šeimos – Bažnyčios – nariais. Šventę vainikavo agapė šventoriuje. Visi galėjo paskanauti šilta koše ir karšta arbata. Po 11 val. šv. Mišių mažuosius aplankė Kalėdų Senelis su gausiu dovanų maišu. Vaikai deklamavo gražiausius eilėraščius, džiaugėsi, dovanojo visiems šalia buvusiems savo nuoširdžias šypsenas.

Nuoširdžiai dėkojam klebonui Petrui, savanoriams, kurie sušildė šventės dalyvius maistu ir arbata, visiems parapijiečiams.